Architektura Postmodernizmu w Krakowie

Architektura Postmodernizmu w Krakowie to inicjatywa realizacji kompleksowego projektu archiwizacji, udostępniania i popularyzowania dorobku postmodernistycznej architektury i urbanistyki. Szlak to projekt edukacyjny składający się z interaktywnego portalu internetowego na temat architektury postmodernistycznej Krakowa i modułów edukacyjnych wykorzystujących jego zasoby. Portal zawierać będzie ogólnodostępne materiały edukacyjne, dokumentację i opisy budynków, mapy, przewodniki. W ramach projektu zostaną przeprowadzone spacery architektoniczne oraz wykłady.

Dlaczego postmodernizm?

Architektura postmodernizmu dla większości Krakowian to w dalszym ciągu nierozpoznane dziedzictwo. Ze względu na bogaty repertuar odniesień do form historycznych i świadomą grę z kiczem ten okres w architekturze bywa deprecjonowany. W powszechnej świadomości budynki postmodernistyczne nie są postrzegane jako obiekty godne uwagi, ochrony i zachowania, co często prowadzi do niekorzystnych przekształceń lub wręcz ich wyburzania. Uważamy, że istotne jest rozpoznanie i sklasyfikowanie najważniejszych realizacji oraz popularyzacja wiedzy na ich temat.

Nasz projekt rozpoczynamy rozmową z najważniejszymi twórcami krakowskimi okresu postmodernizmu, który ukształtowali obraz architektury Krakowa w latach 80. i 90. Będziemy ich pytać o inspiracje, lektury, odniesienia do historii, ale także problemy materiałowe i wątki związane ze zmianą systemu polityczno-ekonomicznego.

Debata inauguracyjna:

Dekorowana buda czy kaczka? Rozmowa o architekturze pomo w KRK

24 października o godz. 18.00 w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha debatą z twórcami najważniejszych realizacji postmodernistycznych w Krakowie: Krzysztofem Ingardenem, Dariuszem Kozłowskim oraz Romualdem Loeglerem, zainaugurowaliśmy Pomoszlak. Porozmawialiśmy z nimi o ich projektach, o tym jak międzynarodowy dyskurs postmodernizmu przenikał przez żelazną kurtynę oraz, czy i kiedy w polskich realiach można było znaleźć zastosowanie dla ukutego przez Roberta Venturiego i Denise Scott-Brown w „Uczyć się od Las Vegas” rozróżnienie budynków na „kaczkę” i „dekorowana budę”.