Kościół pw. św. Alberta w Czyżynach

Kościół pw. św. Alberta w Czyżynach

adres: Kraków, os. Dywizjonu 303 63
autorzy: Witold Cęckiewicz, współpraca: Wojciech Oktawiec

data realizacji: 1985–1994

autorka opisu: Kamila Twardowska
fotografie: Jarosław Matla

Kościół ten należy do najoryginalniejszych spośród zaprojektowanych przez Witolda Cęckiewicza. Architekt posłużył się tutaj formą sześciennego bloku obróconego prostopadle do sąsiadującego z nim pasa dawnego lotniska w Czyżynach. Wybór takiego rozwiązania architekt uzasadniał koniecznością zastosowania wyrazistej formy korespondującej z otaczającym ją budownictwem wielkopłytowym oraz z geometrią pasa startowego. Cęckiewicz rozbił sześcienną bryłę kościoła św. Alberta, zwanego kościołem Na Lotnisku, prostokątnymi otworami (niezwykle popularnymi w światowej architekturze tamtego czasu, m.in. w projektach Roberta Kriera) oraz łukowatymi podcięciami, parafrazującymi gotyckie maswerki, które miały nadać zwartej, geometrycznej bryle sakralnego charakteru, przywodzącymi na myśl twórczość Minoru Yamasakiego.

Innym elementem pozwalającym wyróżnić blok kościoła spośród bloków mieszkalnych miała być niezrealizowana wieża, zakomponowana zgodnie z wyznawaną przez architekta zasadą: „Jeżeli chcesz mieć dobrą kompozycję, to zestawiaj możliwie wysoki element z możliwie zwartą formą”, której odbicie można odnaleźć przede wszystkim w projektowanych przez Cęckiewicza pomnikach, na przykład nieistniejącym już pomniku Czynu Rewolucyjnego powstałym w Sosnowcu.

fot. Jarosław Matla